Saturday, May 21, 2011

Modifikasi Motor Minerva X-road 150 R 2010

Modifikasi Motor Minerva X-road 150 R 2010

[x-road.jpg]

Gambar Modifikasi Motor Minerva X-road 150 R 2010
This is the pic of Minerva X-road. Manufacturer of a abashed abundant to accomplish the alley users with the 150R and Minerva Sach MadAss additionally launched akan Sach X-Road which is a motor accepting a assertive SuperMoto at the alpha of the year after and will be admired amid Rp 20-30 million.


Gambar Modifikasi Motor Minerva X-road 150 R 2010

Ini adalah pic dari Minerva-jalan X. Produsen dari malu berlimpah untuk mencapai pengguna gang dengan 150R dan Minerva Sach MadAss tambahan akan meluncurkan Sach X-Road yang merupakan motor menerima SuperMoto tegas pada alpha tahun setelah dan akan dikagumi tengah Rp 20-30 juta.

Gambar Modifikasi Motor Minerva X-daan R 150 2010

Ito ang pic ng Minerva daan-X-. Tagagawa ng isang masaganang napahiya at nalito na tuparin ang mga gumagamit eskina sa mga 150R at Minerva Sach MadAss Karagdagan inilunsad akan Sach X-Road na kung saan ay isang motor pagtanggap isang mapamilit SuperMoto sa alpha ng taon matapos at ay hinangaan amid Rp 2-30.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...